Open menu
15 | 07 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Της Ελένης Σουλτανά – Βαρέση*

Μεταξύ των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015(ΦΕΚ Α’ 152/01.07.2011) επιβλήθηκε και το «τέλος επιτηδεύματος» σε όλους τους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες άνω της πενταετίας. Η νέα αυτή φορολογική επιβάρυνση είναι ένα ακόμη πλήγμα στον εμπορικό κόσμο και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που βιώνουν όπως όλοι οι Έλληνες άλλωστε, την βαρύτατη οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Από την εξαγγελία της επιβολής το μέτρο θεωρήθηκε αντισυνταγματικό και υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από διάφορους συλλόγους και σωματεία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πρόεδρός του κ. Γιάννης Αδαμόπουλος στις 23.09.2011 προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της επιβολής του μέτρου τούτου με την αιτιολογία ότι είναι καθ’ όλα αντισυνταγματικό.

Αξίζει δε να αναφερθεί, ότι αν και καθορίζεται νομικά ως «τέλος», στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας ακόμη φόρος, αφού η καταβολή του δεν συνδέεται με την παροχή κάποιας δημόσιας υπηρεσίας χάριν δημοσίου σκοπού ή με την παροχή ειδικών ωφελειών στους υπόχρεους. Ο επιτηδευματίας και ο ελεύθερος επαγγελματίας με την έναρξη της δραστηριότητάς του σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς, καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη, δικαιώματα, εισφορές και παράβολα. Ως εκ τούτου, η ετήσια καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ως προς την άσκηση του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματος δεν είναι άλλο από μία γνήσια φορολογική επιβάρυνση, η οποία θα πρέπει να κριθεί υπό τους όρους των άρθρων 78 §1 και 4, 4 και 5 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, το μοναδικό κριτήριο επιβολής του φόρου τούτου είναι η ιδιότητα του επιτηδευματία ή του ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς να γίνεται κάποια σύνδεση αυτού με το εισόδημα, την περιουσία, τις δαπάνες ή τις συναλλαγές των προσώπων τα οποία φέρουν την παραπάνω ιδιότητα. Με άλλα λόγια το τέλος επιτηδεύματος δεν αφορά σε κάποιο από τα ανωτέρω περιοριστικώς στο άρθρο 78 παράγραφος 1 του Συντάγματος αναφερόμενα φορολογητέα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να επέρχεται μια ανεπίτρεπτη κατά το Σύνταγμα ταύτιση του υποκειμένου και του αντικειμένου του φόρου.

Περαιτέρω το άρθρο 4 παρ.5 του Συντάγματος κατοχυρώνει την αρχή της φορολογικής ισότητας: οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Πλην όμως, η εν λόγω φορολογική επιβάρυνση επιβάλλεται στο σύνολο των επιτηδευματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς να υπάρχει κάποια διάκριση ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα.

Τέλος, παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές των άρθρων 5 και 25 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν ως ατομικό δικαίωμα την προσωπική και οικονομική ελευθερία, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η ελευθερία ασκήσεως επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση δύναται να επηρεάσει αρνητικά τους οικονομικά ασθενέστερους και όχι μόνο, ως προς την επιλογή της συνέχισης ή όχι της δραστηριότητάς τους, παραβιάζοντας το ατομικό αυτό δικαίωμά τους, αντιβαίνοντας ταυτόχρονα και στην Κοινοτική Οδηγία 2006/123/Κ για την απλούστευση της πρόσβασης στην παροχή των υπηρεσιών.

Αναμένεται δε, να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας αν είναι ή όχι συνταγματικό το μέτρο και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν πολλές προσφυγές τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

*Η Ελένη Σουλτανά – Βαρέση είναι Δικηγόρος Πατρών

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm