25 | 01 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Φορολογία Πρακτορείου Προπό χρήσης 2010 με βάσει τον ν. 3842/2010

Με βάσει τον Νόμο 3842/2010 , από 1/7/2010 , οφείλει να τηρεί Βιβλία Β κατηγορίας και να φορολογείται με το αποτέλεσμα που προκύπτει με Λογιστικό τρόπο , δηλαδή Έσοδα – Έξοδα , ενώ για το προηγούμενο διάσημα 1/1/2010 έως 30/06/2010 , ισχύει ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φορολογητέου Αποτελέσματος

Αυτό σημαίνει , ότι

Από 01/01/2010 έως 30/6/2010 , το Φορολογητέο Αποτέλεσμα προκύπτει

Προμήθεια * 40 % = Εισόδημα για Φορολογία α εξαμήνου , ( 1 )

Ενώ από 01/07/2010 έως 31/12/2010 , το Φορολογητέο Αποτέλεσμα προκύπτει από τα Βιβλία Εσόδων Εξόδων .

Από τα Έσοδα και Έξοδα λοιπόν , που έχουμε γράψει στα Βιβλία μας , αφού υπολογίσουμε και τις Αποσβέσεις για τα Πάγια περιουσιακά μας στοιχεία και τα τεκμαρτά έξοδα με βάσει τον ν. 3943/2011 , τα οποία και αυτά είναι γραμμένα στα Βιβλία μας έχουμε

Έσοδα – Έξοδα = Εισόδημα για Φορολογία β εξαμήνου ,( 2 )

Το άθροισμα ( 1 ) + ( 2 ) είναι το Φορολογητέο Αποτέλεσμα του έτους 2010 ,χωρίς να υπολογισθεί η Φορολογική Αναμόρφωση που θα δούμε αναλυτικά

2. Τεκμαρτά Έξοδα με βάσει τον ν. 3943/2011

Ο ν. 3842 / 2011 , αναγνώρισε στα Πρακτορεία Προπό και ΟΔΙΕ , ποσό εξόδων που Υπολογίζεται με Τεκμαρτό τρόπο . Η συγκεκριμένη διάταση αφορά το διάστημα που τηρούμε Βιβλία , άρα αφορά το διάστημα από 1/7/2010 Έως 31/12/2010 . Πιο συγκεκριμένα

Το ποσοστό τεκμαρτών εξόδων , υπολογίζεται ως εξής

Τζίρος ΟΠΑΠ , ΟΔΙΕ Ποσοστό Δαπανών
( 1/7/2010 – 31/12/2010 )
1 – 700.000 ευρώ 2%
701.000 – 1.500.000 1%
1.501.000 και πάνω 0,5 %

Παράδειγμα

Έστω Πράκτορας που έκανε τζίρο στον ΟΠΑΠ για το διάστημα από 1/7/2010 έως 31/12/2010 1.000.000 ευρώ . Υπολογίζουμε

Τζίρος 700.000 * 2% = 14.000 ευρώ
Τζίρος 300.000 * 1% = 3.000 ευρώ
Συν. Τζίρου 1.000.000 17.000 ευρώ σύνολο τεκμαρτών Εξόδων

Τα τεκμαρτά έξοδα , γράφονται Υποχρεωτικά στα Βιβλία μας με ημερομηνία 31/12 /2010 και αθροίζονται με τα υπόλοιπα έξοδα .

3. Φορολογική Αναμόρφωση

Με βάσει τον 3842 / 2010 , από την τρέχουσα χρήση 2010 , υποχρεούμαστε να κάνουμε Φορολογική Αναμόρφωση στα Έξοδα που έχουμε γράψει στα Βιβλία μας και την οποία υπογράφει Υποχρεωτικά Λογιστής .

Τα έξοδα που αναμορφώνονται , είναι πολλά , αλλά τουλάχιστον , πρέπει να αναμορφωθούν τα έξοδα κινητών τηλεφώνων κατά 50 % και τα έξοδα αυτοκινήτου κάτω από 1600 κυβικά κατά 30 % και πάνω από 1600 κυβικά κατά 70% .

Το Αποτέλεσμα της Φορολογικής Αναμόρφωσης , γράφεται στο έντυπο Ε3 και με αυτή την διαδικασία , προκύπτει το τελικό Φορολογητέο Αποτέλεσμα του έτους .

4 . Αυτοέλεγχος

Με τον 3842 / 2010 , εφαρμόζεται διαδικασία αυτοελέγχου , στην οποία σε γενικές γραμμές , συμφέρει το Πρακτορείο να συμμετέχει .

Ο Μαθηματικός τύπος που εφαρμόζεται για να προσδιορισθεί ο Τζίρος του Αυτοελέγχου είναι Σύνολο Εξόδων * 1,67 και η διαφορά που προκύπτει , αθροίζεται στα κέρδη μας .

Για το 2010 , λόγω του διπλού τρόπου που προκύπτει το Φορολογητέο Εισόδημα , υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν και για τα οποία θα υπάρξουν και διαφορετικές εκτιμήσεις .

5 . Προμήθεια Λαχείων

Από 01/07/2010 , για όλες τις συναλλαγές , υπάρχει το πιο πρόσφορο στοιχείο , από το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να προκύπτει η διαφορά , αγορά και πώλησης , δηλαδή η Προμήθεια , η οποία και καταχωρείται σαν έσοδο στα Βιβλία .

Για το διάστημα 01/01/2010 έως 30/6/2010 , ισχύει το προηγούμενο καθεστώς .

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm