Open menu
14 | 08 | 2020

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τα 50 βήματα στον Γολγοθά του Ε9

Πενήντα κλειδιά έχει η δήλωση ακινήτων Ε9, τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να ξεκλειδώσουν τους γρίφους του εντύπου που αποτελείται από τρία μέρη.

Η πρώτη σελίδα αφορά πληροφοριακά στοιχεία του φορολογουμένου, στον Πίνακα 1 δηλώνονται κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου και οικόπεδα εντός σχεδίου και στον Πίνακα 2 δηλώνονται τα αγροτεμάχια, τα οικόπεδα εκτός σχεδίου και όλες οι εκτάσεις (βοσκότοποι κ.λπ.) εκτός σχεδίου και οικισμού.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (πρώτη σελίδα εντύπου)


ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ αυτό ο φορολογούμενος πρέπει να αναγράψει ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και αναλυτικά τα στοιχεία του ίδιου, της συζύγου του και αυτών που τον βαρύνουν φορολογικά.


1) Στη σειρά «Προς τη ΔΟΥ» θα συμπληρώσει τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.
2) Στο τμήμα «Δηλώθηκαν ακίνητα των ετών 2005, 2006, 2007» ο φορολογούμενος πρέπει να διαγράψει με Χ το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ σε κάθε ερώτηση.
3) Στο τμήμα «Είδος Δήλωσης Έτους 2008» ο φορολογούμενος θα σημειώσει με Χ αν η δήλωση που υποβάλλει είναι αρχική, συμπληρωματική ή τροποποιητική, ανακλητική ή αν υποβάλλεται με επιφύλαξη.
4) Στο τμήμα «Στοιχεία του υποχρέου» ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει απαραίτητα τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του, το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο. Στην περίπτωση που επιθυμεί να διαγράψει στοιχεία που είχε δηλώσει σε προηγούμενο έντυπο (π.χ. υποβάλλει το Ε9 ο κληρονόμος λόγω θανάτου του υπόχρεου), ο φορολογούμενος θα σημειώσει Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
5) Στοιχεία συζύγου και προστατευόμενων τέκνων. Πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των τέκνων και της συζύγου του φορολογουμένου, εφόσον τους βαρύνουν σύμφωνα με όσα ορίζει η φορολογική νομοθεσία για τη φορολόγηση του εισοδήματος. Τονίζεται ότι θα αναγραφούν μόνο τα τέκνα τα οποία έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.
6) Σχέση με τον υπόχρεο. Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, ανάλογα με την περίπτωση.
7) Μεταβολή σχέσης. Σημειώστε Χ, ανάλογα αν επήλθε μεταβολή στη σχέση του φορολογουμένου με τη σύζυγο ή τα προστατευόμενα τέκνα. Για παράδειγμα αν ο φορολογούμενος χώρισε, πρέπει να σημειώσει Χ στο τετραγωνάκι «Διαγραφή»«¶λλη αιτία» στη σειρά με τα στοιχεία της συζύγου του.
8) Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου ή αντίκλητου. Αναγράφονται τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνας, αντιπρόσωπος, προσωρινός διαχειριστής).
9) Παρατηρήσεις φορολογουμένου. Στη σειρά αυτή σημειώνεται οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνιση αφορά το Ε9 (για παράδειγμα, σημειώνεται αν κάποιο ακίνητο είναι επίδικο κ.λπ.)


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)


Σε αυτό τον πίνακα αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης, στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων, είτε έχουν κτίσματα είτε όχι. Επισημαίνεται ότι για τα διαμερίσματα και τις επαγγελματικές στέγες που βρίσκονται σε πολυκατοικία δεν αναγράφονται τα χιλιοστά οικοπέδου που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα ακίνητα.


10) Στήλη 1: Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
11) Στήλη 2: Πρέπει να αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος θέλει να προσθέσει ένα καινούργιο ακίνητο, η αρίθμηση θα αρχίσει από τον τελευταίο αύξοντα αριθμό που είχε δηλώσει στα προηγούμενα Ε9. Για παράδειγμα, αν το 2005 ο φορολογούμενος είχε δηλώσει επτά ακίνητα και το 2007 απέκτησε και άλλο, το τελευταίο θα δηλωθεί με αύξοντα αριθμό 8. Αντίστοιχα, αν θέλει να διαγράψει ένα ακίνητο, θα το αναγράψει με τον ίδιο αύξοντα αριθμό που το είχε δηλώσει για πρώτη φορά στο Ε9.
12) Στήλη 3. Αναγράψτε τον νομό στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
13) Στήλη 4. Αναγράψτε τον δήμο ή το δημοτικό διαμέρισμα ή την κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
14) Στήλη 5. Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
15) Στήλες 6. Σημειώστε με Χ στην αντίστοιχη στήλη Π (Πρόσοψη) της οδού ή των οδών όπου το ακίνητο έχει πρόσοψη ή προσόψεις. Η πλευρά που «βλέπει» στον ακάλυπτο χώρο θεωρείται πρόσοψη.
16) Στήλες 7. Αναγράψτε τους υπόλοιπους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
17) Στήλη 8. Εφόσον δεν γνωρίζετε τους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, αναγράψτε τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου.
18) Στήλη 9. Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας του ακινήτου. Ειδικότερα αναγράψτε κωδικό 1 για κατοικία ή διαμέρισμα, 2 για μονοκατοικία, 3 για επαγγελματική στέγη, 4 για οικόπεδο, 5 για αποθήκες που είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες ή γεωργικά ή κτηνοτροφικά κτίρια, 6 για θέσεις στάθμευσης με ποσοστό στο οικόπεδο, 7 για σταθμούς αυτοκινήτων, 8 για βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, 9 για τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσηλευτήρια, ευαγή ιδρύματα, 10 για εκπαιδευτήρια, 11 για αθλητικές εγκαταστάσεις, 12 για ναούς, θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους και 13 για τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
19) Στήλη 10. Σημειώστε τον κωδικό της κατηγορίας ειδικών συνθηκών στην οποία ανήκει το ακίνητο. 1 για κτίσματα ή οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, 2 για διατηρητέο κτίσμα, 3 για δεσμευμένο ακίνητο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, 4 για οικόπεδο που δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, 5 για οικόπεδο που δεν είναι οικοδομήσιμο και μπορεί να τακτοποιηθεί και 99 για ημιτελή κτίσματα υπό ανέγερση.
20) Στήλη 11. Αναγράψτε τον κωδικό του ορόφου του ακινήτου κατά περίπτωση, ως εξής: Υ για υπόγειο ή ημιυπόγειο, 0 για ισόγειο, 1 για πρώτο όροφο ή ημιώροφο, 2 για δεύτερο όροφο κ.ο.κ.
21) Στήλη 12. Αναγράψτε την επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα με τη χρήση έως και 2 δεκαδικών ψηφίων.
22) Στήλη 13. Αναγράψτε την επιφάνεια των βοηθητικών χώρων οι οποίοι όμως δεν αποτελούν χωριστές ιδιοκτησίες, δηλαδή δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου.
23) Στήλη 14. Αναγράψτε το έτος κατασκευής του ακινήτου, όπως προκύπτει από το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή άλλο επίσημο έγγραφο (τίτλος ιδιοκτησίας κ.λπ).
24) Στήλη 15. Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου, ως εξής: 1 για πλήρη κυριότητα, 2 για ψιλή κυριότητα, 3 για επικαρπία ή οίκηση.
25) Στήλη 16. Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%).
26) Στήλη 17. Σε περίπτωση που δηλώνεται επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.
27) Στήλη 18. Αναγράψτε την επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα 28) Στήλη 19. Ισχύουν τα ίδια με τη στήλη 15.
29) Στήλη 20. Αναγράψτε το ποσοστό ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.
30). Στήλη 21. Σε περίπτωση που δηλώνεται επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.
31) Στήλη 22. Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια κτισμάτων επί οικοπέδου χωρίς να έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
32) Στήλη 23. Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως είναι εκτυπωμένος στην πρώτη σελίδα του εντύπου. 1 για τον υπόχρεο κ.ο.κ.
33) Στήλη 24. Αναγράψτε τον κωδικό ανάλογα με την περίπτωση. 1 για δήλωση νέου ακινήτου, 2 για μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί σε παλαιότερα Ε9 και 3 για διαγραφή ακινήτου.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 δηλώνονται τα ακίνητα που αναφέρονται σε οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, εκτάσεις με χρήση μεταλλευτική ή λατομική κ.λπ.).


34) Στήλη 1. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
35) Στήλη 2. Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του αγροτεμαχίου. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος θέλει να προσθέσει ένα καινούργιο αγροτεμάχιο, η αρίθμηση θα αρχίσει από τον τελευταίο αύξοντα αριθμό που είχε δηλώσει στα προηγούμενα Ε9. Για παράδειγμα, αν το 2005 ο φορολογούμενος είχε δηλώσει τρία αγροτεμάχια και το 2007 απέκτησε και άλλο, το τελευταίο θα δηλωθεί με αύξοντα αριθμό 4. Αντίστοιχα, αν θέλει να διαγράψει ένα αγροτεμάχιο, θα το αναγράψει με τον ίδιο αύξοντα αριθμό που το είχε δηλώσει για πρώτη φορά στο Ε9.
36) Στήλη 3. Αναγράψτε τον νομό, όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο.
37) Στήλη 4. Αναγράψτε τον δήμο και το δημοτικό διαμέρισμα όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο.
38) Στήλη 5. Αναγράψτε τη θέση όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο, την οδό και τον αριθμό εφόσον υπάρχουν.
39) Στήλη 6. Αναγράψτε τον κωδικό κατά περίπτωση ως εξής. 1 εφόσον το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό, 2 για πρόσοψη σε δημοτική ή κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας, 3 για πρόσοψη σε αγροτική ή ιδιωτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας και 4 αν το αγροτεμάχιο είναι «τυφλό».
40) Στήλη 7. Αναγράψτε την απόσταση του αγροτεμαχίου από τη θάλασσα, εφόσον αυτήν είναι μικρότερη από 800 μέτρα.
41) Στήλη 8. Σημειώστε Χ αν το αγροτεμάχιο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο.
42) Στήλη 9. Σημειώστε Χ αν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο.
43) Στήλες 10 έως 16. Αναγράψτε την επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένη στις κατηγορίες που αναφέρονται στις στήλες.
44) Στήλη 17. Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός του αγροτεμαχίου. Να σημειωθεί ότι η επιφάνεια των κτισμάτων αναγράφεται και στις στήλες 12, 13 του πίνακα 1 του εντύπου.
45) Στήλη 18. Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος επί του αγροτεμαχίου ως εξής: 1 για πλήρη κυριότητα, 2 για ψιλή κυριότητα 3 για επικαρπία ή οίκηση.
46) Στήλη 19. Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%).
47) Στήλη 20. Σε περίπτωση που δηλώνεται επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.
48) Στήλη 21. Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως είναι εκτυπωμένος στην πρώτη σελίδα του εντύπου. 1 για τον υπόχρεο κ.ο.κ.
49) Στήλη 22. Αναγράψτε τον κωδικό ανάλογα με την περίπτωση. 1 για δήλωση νέου αγροτεμαχίου, 2 για μεταβολή στοιχείων αγροτεμαχίου που έχει δηλωθεί σε παλαιότερα Ε9 και 3 για διαγραφή αγροτεμαχίου.
50) Ο φορολογούμενος και η σύζυγός του πρέπει να υπογράψουν στην τρίτη σελίδα του εντύπου.

 

Τα Νέα 01/02/08

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm