Εκτύπωση

ΙΚΑ 24/05/2005

Γ. Ε. :Π50/14/551/24-5-2005

 

ΘΕΜΑ: Προσυπογραφή γνωματεύσεων ανικανότητας προς εργασία

 

Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. Π50/4/291/4.4.03 Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Αναπηρίας & Κ.Ε., σας γνωρίζουμε ότι οι γνωματεύσεις αδειών ανικανότητας που εκδίδονται από τους θεραπευτές ιατρούς του Ιδρύματος θα προσυπογράφονται από τον Δ/ντή της Μονάδας ή τον αναπληρωτή αυτού ή από ελεγκτή ιατρό ο οποίος θα ορίζεται από το Δ/ντή της Μονάδας.
Επειδή μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων αγνοεί τη διαδικασία προσυπογραφής των αδειών ανικανότητας, µε αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται µε άσκοπες μετακινήσεις, παρακαλούμε µε ευθύνη των Δ/ντών των Μονάδων να αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις επί του θέματος σε εμφανή σημεία των κτιρίων των Μονάδων Υγείας.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2005)
Εμφανίσεις: 2530