Εκτύπωση

IΚΑ 19/12/2008
Ε40/464

 

Θέμα: Α) Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες – καθαριστές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Β) Αναστολή εφαρμογής οδηγιών μας.

 

ΣΧΕΤ. : Τα υπ΄ αριθμ. Ε40/165/31-7-07, Ε40/275/27-12-07, Ε40/113/23-4-08 και Ε40/241/14-7-2008 Γεν. Έγγραφά μας.


Με τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά μας, σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των αναφερόμενων στο θέμα εργαζομένων και παρατάθηκαν έως 31/12/2008 οι προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων για την ασφάλισή τους Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. καθώς και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Εν όψει νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, που προέκυψε στη διαδικασία ασφάλισης και καταβολής των εισφορών για τα εν λόγω πρόσωπα, αποφασίζεται :

  • Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής των Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εκ μέρους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών έως 30/6/2009 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

  • Αναστολή εφαρμογής των οδηγιών του υπ΄ αριθμ. Ε40/165/31-7-07 Γεν. Εγγράφου μας (επεξεργασία «ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π.Δ.» κ.λ.π.) έως 30/6/2009.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3752