09 | 04 | 2020

Αθήνα 21/07/2015
Αρ. πρωτ.:Α34/270/9

ΙΚΑ 34

ΘΕΜΑ:Χορήγηση νέας προθεσμίας ενός έτους για αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου επαναπροσληφθέντων με τις διατάξεις των παρ.7 του άρθρου 25 του Ν.2190/94, 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/94 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/95.

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι: 67/95, 57/96, 15/07 & 12/01. Γενικά Έγγραφα: Τ01/652/55/28-9-98, Α34/270/03-08-07 & Α34/270/28-09-09.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τΑ΄/02-07-2015) με θέμα «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των παρ.7 του άρθρου 25 του Ν. 2190/94 (Α΄68), 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/94 (Α΄218) και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/95 (Α΄224) δόθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα που επαναπροσλήφθηκαν με τους ανωτέρω νόμους και είχαν υπηρετήσει ως συμβασιούχοι σε δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, κ.τ.λ., να αναγνωρίσουν, με αίτησή τους (εντός ορισμένης προθεσμίας, που αρχικά ορίσθηκε εξάμηνη από την επαναπρόσληψη και εν συνεχεία προθεσμία ενός έτους) τον εκτός υπηρεσίας χρόνο, ως συντάξιμο από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόλυσή τους, εφόσον δεν συνέπιπτε με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Στη συνέχεια, με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 3 του Ν.2320/95 και του άρθρου 4 του Ν.2399/96 , παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτημάτων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1996, ενώ με τις διατάξεις του Ν.3518/06 δόθηκε νέα εξάμηνη προθεσμία μέχρι την 21/6/07.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις χορηγείται νέα προθεσμία ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 2/7/2015, και λήγει την 2/7/2016.
Κατά τα λοιπά ουδεμία τροποποίηση επέρχεται στις σχετικές διατάξεις και επομένως για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων είναι εφαρμοστέες οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 67/95 και 12/01, τόσο ως προς την χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης της αναγνωριστικής απόφασης, όσο και ως προς την παρακολούθηση της καταβολής των δόσεων και της απεικόνισης του χρόνου ασφάλισης.
Τέλος, είναι γνωστό ότι, οι αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις αναφέρονται σε δυνατότητα ασφάλισης όχι μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης αλλά και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, με χωριστό αίτημα σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό ή κλάδο.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm