Open menu
28 | 01 | 2021

Αθήνα 15/01/2014
Αρ. πρωτ.: 070/1

ΘΕΜΑ: Διάρθρωση και στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ.55/2013 Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. Φ. 10021/34047/1007/25.11.13 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3073/Τ.Β΄/ 03.12.2013), με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζεται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 .
Πιο συγκεκριμένα, στην ως άνω Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:

1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY Κ.Ε.Α.Ο.
Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.
Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι (6) Διευθύνσεις οι οποίες με τη σειρά τους διαρθρώνονται σε συνολικά είκοσι (20) τμήματα, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται στο άρθρο 1 της ως άνω Υ.Α.. Ειδικότερα, η διάρθρωση των Διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας σε τμήματα ορίζεται ως εξής:

Α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών, η οποία αποτελείται από τα τμήματα:

α) Δημιουργίας και Τήρησης Μητρώου Οφειλετών,

β) Παρακολούθησης και διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης της Οφειλής και

γ) Ελέγχου.

Β) Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών, η οποία αποτελείται από τα τμήματα:

α) Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,

β) Ελέγχου και Στατιστικής Παρακολούθησης και

γ) Ειδικών Θεμάτων.

Γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης κινδύνου, η οποία αποτελείται από τα τμήματα:

α) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μέτρησης Απόδοσης,

β) Ανάλυσης και αξιολόγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και

γ) Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τα Α΄, Β΄, Γ, Δ΄ Τμήματα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, τα οποία επιμερίζονται μεταξύ τους τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και από το τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
Ε) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τα τμήματα:

α) Εσόδων και Λογιστηρίου,

β) Προϋπολογισμού, Παρακολούθησης Λογαριασμών και Ελέγχου και

γ) Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματείας

ΣΤ) Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία αποτελείται από τα τμήματα:

α) Σχεδιασμού και Ελέγχου,

β) Διαχείρισης Λειτουργίας και

γ) Επικοινωνίας.

Οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται στο άρθρο 3 της ως άνω Υ.Α. Ειδικότερα, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι το σύνολο των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών ασκείται από τα 21 περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο. που λειτουργούν στα 4 ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τις ταμειακές υπηρεσίες 17 Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στα εν λόγω περιφερειακά κέντρα υπάγονται οι υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. των λοιπών υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας Υ.Α, στη διάρθρωση των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα οποία λειτουργούν Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης, συστήνεται επιπλέον «Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο.» για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών του Κέντρου. Στη δε διάρθρωση των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συστήνεται επιπλέον «Τμήμα Οφειλών μη υπαγόμενων στο Κ.Ε.Α.Ο.» για τη διαχείριση των οφειλών που βεβαιώθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν μεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο..
2. Συντονιστής Κ.Ε.Α.Ο.
Των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. προΐσταται Συντονιστής, ο οποίος είναι αρμόδιος να ελέγχει τις δραστηριότητες του Κέντρου. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η διαδικασία αναπλήρωσης του Συντονιστή Κ.Ε.Α.Ο. καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α..
3. Στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της ως άνω Υ.Α., η στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται με μετακίνηση των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ανεξάρτητων αρχών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 . Στο άρθρο 5 της ως άνω Υ.Α. καθορίζονται επίσης οι θέσεις προσωπικού που στελεχώνουν το Κ.Ε.Α.Ο. κατά κατηγορία και κλάδο, η κατανομή των θέσεων αυτών μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και οι κατηγορίες και κλάδοι των υπαλλήλων που προΐστανται των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Κέντρου. Οι δε διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 3 της ίδιας Υ.Α., ορίζουν ότι τα 21 περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο (των 4 ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ταμειακών υπηρεσιών 17 Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λειτουργούν με αυτόνομη στελέχωση. Στο πλαίσιο αυτό, η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. θα γίνεται απευθείας από τη Διοίκηση, ακόμα και στις περιπτώσεις των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. επιπέδου τμήματος, που περιλαμβάνονται στη διάρθρωση κάποιου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το προσωπικό που θα τοποθετηθεί σε αυτά τα τμήματα δεν θα μπορεί να μετακινηθεί με απόφαση του διευθυντή υποκαταστήματος σε άλλο τμήμα του υποκαταστήματος (σχετ. το Γ99/43/10.12.2013 έγγραφο του Κ.Ε.Α.Ο.).
4. Εποπτεία του Κ.Ε.Α.Ο.
Στο πλαίσιο της εποπτείας, ο Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασκεί ιεραρχικό έλεγχο στο Κ.Ε.Α.Ο.. Δύναται δε να αναθέτει με απόφασή του αρμοδιότητες τόσο στον Συντονιστή όσο και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Κέντρου, καθώς επίσης και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για θέματα Κ.Ε.Α.Ο.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm