22 | 02 | 2020

Αθήνα 13/01/2014
Αρ. πρωτ.: Ε41/13

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων ελέγχου οικοδομοτεχνικών έργων από τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μετά την αναστολή διενέργειας ταμειακών συναλλαγών από αυτά.

Σχετ.: Το με αριθ. Γ32/562/04-12-2013 Έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο των οικοδομοτεχνικών έργων, από την εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί με το με αριθ. Γ32/562/04-12-2013 Έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και την μη δυνατότητα πλέον διενέργειας ταμειακών συναλλαγών από τα Παρατήματα , γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1) Για την πληρωμή αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2013, έχει ήδη γίνει μετάπτωση των ηλεκτρονικών αρχείων στα Τοπικά ή Περ/κά Υποκτα που υπάγονται τα Παραρτήματα και η πληρωμή δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα γίνεται πλέον μόνο από αυτά.
Ομοίως, περιπτώσεις χειρόγραφης διαδικασίας για «απορριφθέντες λογαριασμούς» τραπεζών ή άλλων ειδικών λόγων θα αντιμετωπίζονται με την ίδια διαδικασία.
Από τις καταστάσεις πληρωμών δωροσήμων ( αρχικών ή συμπληρωματικών) που έχουν σταλεί στα Παραρτήματα να αναπαραχθούν αντίγραφα και να αποσταλούν στα αντίστοιχα τοπικά ή Περ/κά Υποκ/τα.
2) Η απογραφή νέων Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων θα γίνεται απ΄ ευθείας από το Τοπικό ή το Περ/κό Υποκ/μα που υπάγεται το παράρτημα ως έργο δικής του ασφαλιστικής αρμοδιότητας και αμέσως μετά, αφού γίνει η σχετική μεταβολή στο σύστημα, θα αποστέλλεται ο φάκελος στο Παράρτημα ενώ παράλληλα θα γίνεται σχετική γνωστοποίηση στον εργοδότη.
3) Η καταβολή για «τρέχουσες εισφορές» οικοδομικών έργων με αριθμό μητρώου εργοδότη που έχει εννέα ψηφία (απογραμμένο πριν την 01/01/2002) εξακολουθεί να γίνεται σε οποιοδήποτε Τοπικό ή Περ/κό Υποκ/μα του Ιδρύματος.
4) Για τα απογραμμένα δημόσια έργα, για τα οποία ζητείται «βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου» εφόσον από τον έλεγχο των σχετικών πιστοποιήσεων εργασιών (λογαριασμών) προκύπτει καταβολή ποσών βάσει λογαριασμών ή όταν χορηγείται βεβαίωση οφειλής, με βάση την οποία θα πρέπει να παρακρατήσουν οι αναθέτουσες υπηρεσίες ποσά και να αποδώσουν στις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να μεταβιβάζονται ολόκληροι οι σχετικοί φάκελοι των Έργων στα Τοπικά ή Περ/κά Υποκ/ματα που υπάγονται, θα γίνεται η σχετική μεταβολή στο σύστημα και θα παρακολουθούνται πλέον από αυτά μέχρι και την εκκαθάρισή τους.

Για τυχόν αλλαγές διαδικασίας θα ενημερωθείτε με νέο Έγγραφο.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm