Εκτύπωση

Αθήνα 03/12/2013
Αρ. πρωτ.: Γ30/279

ΘΕΜΑ: Μεταβολές στη χορήγηση αδειών.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 και 6 του Ν. 4210 (ΦΕΚ 254/Τ.Α΄/21.11.2013), σχετικά με μεταβολές στη χορήγηση αδειών υπαλλήλων του ιδρύματος.
Σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση αδειών έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (21/11/2013).

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 176