Εκτύπωση

ΙΚΑ 09/05/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 30/2005

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική έτους 2005»

 

ΣΧΕΤΙΚΗ : Η 4/2004 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Στη συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου, σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20-4-2005) καθώς και την 2/14708/0022/21-3-2005 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά µε την εισοδηµατική πολιτική έτους 2005. Επισηµαίνουµε ότι το ανώτατο όριο αποδοχών ανέρχεται σε 4.817,12 €. Η ισχύς των κοινοποιουµένων διατάξεων αρχίζει από 1-1-2005.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3913