Εκτύπωση

ΙΚΑ 26/04/2005

ΓΕ Α42/6/26-4-05

 

Θέμα: Εισφορές Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί , έτους 2005

 

Αναφορικά µε το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα µε το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα.
2. Βάσει της υπ΄αριθ. Α-Οικ.2324/1843/19-4-05 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 0,90 ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν Δώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 13 ημερών από 23-04-2005 μέχρι 05-05-2005.
3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται µε κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για Δώρο Πάσχα 2005 το ποσό των 292,50 ευρώ (13.25.0,90), αν εργάζεται μονοβάρδια και των 585 ευρώ (13.50.0,90), αν εργάζεται διπλοβάρδια και επομένως, επί των ποσών αυτών πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές ΙΚΑ.
Για όσους οδηγούς ταξί απασχοληθούν μέρος της χρονικής περιόδου ( των 13 ημερών ), θα καταβληθούν εισφορές αναλογικά.
Επισημαίνεται ότι, το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί 2005 θα καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ., που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2005 ( Β/ τρίμηνο 2005 ).
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, ότι το Δώρο Πάσχα 2005 είναι απαιτητό εφάπαξ στις 30-6-2005 (σχετ. εγκ. 62/94).

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3449