Εκτύπωση

ΙΚΑ 14/04/2005

Δ45/22 /14-4-05

 

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ.Α ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ. ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΒΥΗ

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η 117/9/7/88 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Με την ανωτέρω εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα µε τη Ελληνο - Λιβυκή Σύμβαση.
Με το παρόν έγγραφο, σας κοινοποιούμε νέο έντυπο αίτησης για την μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών από Λιβύη στην Ελλάδα.

Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις στα λατινικά και να επισυνάπτονται τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι για να προωθηθεί η αίτηση τους στον φορέα της Λιβύης.
1. Για όσους εργάσθηκαν στην Λιβύη πριν την 1-6-1981.

2. Για όσους εργάσθηκαν στη Λιβύη μέτα την 1-6-1981

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου από το οποίο να προκύπτει η οριστική άδεια εξόδου από Λιβύη (το διαβατήριο είναι απαραίτητο και για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις).

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει στη διάθεσή του τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα παραλαμβάνετε την αίτηση για μεταφορά των εισφορών του από το Φορέα της Λιβύης.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 4033