Εκτύπωση

ΚΑ 21/03/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19

 

Θέμα: Διόρθωση στοιχείων

 

Σχετ.: Η 16/05 Εγκύκλιος.


Εκ παραδρομής δόθηκαν λανθασμένα τα ποσά που αναφέρονται στην Εγκ. 16/11.3.05, που αφορούν αποκλειστική αδελφή, το επίδομα λουτροθεραπείας, το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρµοσμένα για το έτος 2005.
Σε συνέχεια της παραπάνω Εγκυκλίου, σας στέλνουµε εκ νέου τα ποσά διορθωμένα.

Ι. Το αποδοτέο ποσό για τη χρήση αποκλειστικής αδελφής.

α. Για κάθε εργάσιµη νύκτα (το 80% του Τ.Η. της 10ης ασφ/κής κλάσης) σε 24,42 €.
β. Για τις Κυριακές και λοιπές αργίες (το 100% του Τ.Η. της ίδιας ασφ/κής κλάσης) σε 30,53 €.

ΙΙ. Το επίδομα λουτροθεραπείας, για τους συν/χους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών Ειδικών Ταµείων, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Παροχών Ασθένειας σε είδος (το Τ.Η. της 4ης ασφ/κής κλάσης) σε 16,17 €.

ΙΙΙ. Το ανώτατο όριο ημερησίου επιδόματος ασθένειας µε τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

α. Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφ/κής κλάσης) σε 14,07 €.
β. Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφ/κής κλάσης) σε 25,86 €.

IV. Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) σε 668,40 €.

 

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3936