Εκτύπωση

ΚΑ 17/01/2005

Ε40/9-17.1.2005


ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005.


Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής μηνιαίων και τριµηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005, οι οποίοι, µε ευθύνη των Δ/ντών των Υποκαταστηµάτων και των Προϊσταµένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύµατος.

Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιµοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (https://www.ika.gr).
Το παρόν να σταλεί σε επιµελητήρια, εµπορικούς συλλόγους, επαγγελµατικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

1/2005 – 3/2005

 

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/µα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)
1 και 211 Απριλίου  2005ημέρα Δευτέρα
3 και 412 Απριλίου  2005ημέρα Τρίτη
5 και 613 Απριλίου  2005ημέρα Τετάρτη
7 και 814 Απριλίου  2005ημέρα Πέμπτη
9, 10, 20 και 3015 Απριλίου  2005ημέρα Παρασκευή
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 0018 Απριλίου  2005ημέρα Δευτέρα
 

 

 

 Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)30 Απριλίου  2005ημέραΣάββατο

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4/2005 – 6/2005 (συµπεριλαµβάνεται και το Δώρο Πάσχα 2005)

 

 

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/µα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)
1 και 211 Ιουλίου  2005ημέρα Δευτέρα
3 και 412 Ιουλίου  2005ημέρα Τρίτη
5 και 613 Ιουλίου  2005ημέρα Τετάρτη
7 και 814 Ιουλίου  2005ημέρα Πέμπτη
9, 10, 20 και 3015 Ιουλίου  2005ημέρα Παρασκευή
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 0018 Ιουλίου  2005ημέρα Δευτέρα

 

 

 Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)31 Ιουλίου  2005ημέραΚυριακή

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

7/2005 – 9/2005

 

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/µα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)
1 και 211 Οκτωβρίου  2005ημέρα Τρίτη
3 και 412 Οκτωβρίου  2005ημέρα Τετάρτη
5 και 613 Οκτωβρίου  2005ημέρα Πέμπτη
7 και 814 Οκτωβρίου  2005ημέρα Παρασκευή
9, 10, 20 και 3017 Οκτωβρίου  2005ημέρα Δευτέρα
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 0018 Οκτωβρίου  2005ημέρα Τρίτη

 

 

 

 Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)31  Οκτωβρίου 2005ημέραΔευτέρα

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

10/2005 – 12/2005
(συµπεριλαµβάνεται και το Δώρο Χριστουγέννων 2005)

 

 

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/µα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους εργοδότες παρέχεται αυτή η δυνατότητα)
1 και 211 Ιανουαρίου  2006ημέρα Τετάρτη
3 και 412 Ιανουαρίου  2006ημέρα Πέμπτη
5 και 613 Ιανουαρίου  2006ημέρα Παρασκευή
7 και 816 Ιανουαρίου  2006ημέρα Δευτέρα
9, 10, 20 και 3017 Ιανουαρίου  2006ημέρα Τρίτη
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 0018 Ιανουαρίου  2006ημέρα Τετάρτη

 

 

 Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)31  Ιανουαρίου 2006ημέραΔευτέρα

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Φεβρουαρίου  2005

ημέρα  Πέμπτη

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

28 Φεβρουαρίου  2005

ημέρα  Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Μαρτίου  2005

ημέρα  Πέμπτη

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Μαρτίου  2005

ημέρα  Πέμπτη

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

11 Απριλίου 2005

ημέρα Δευτέρα

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Απριλίου  2005

ημέρα  Σάββατο

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Μαΐου  2005

ημέρα Τρίτη

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Μαΐου  2005

ημέρα  Τρίτη

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Ιουνίου  2005

ημέρα  Παρασκευή

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Ιουνίου 2005

ημέρα  Πέμπτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2005

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

11 Ιουλίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Σεπτεμβρίου 2005

ημέρα  Παρασκευή

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Οκτωβρίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Οκτωβρίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Νοεμβρίου 2005

ημέρα  Πέμπτη

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

30 Νοεμβρίου 2005

ημέρα  Τετάρτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2005

 

Καταληκτική Ηµ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

12 Δεκεμβρίου 2005

ημέρα  Δευτέρα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Δεκεμβρίου 2005

ημέρα  Σάββατο

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

10 Ιανουαρίου 2006

ημέρα  Τρίτη

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2005

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων

31 Ιανουαρίου 2006

ημέρα  Τρίτη

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3841