04 | 06 | 2020

Αθήνα 25/11/2013
Αρ. πρωτ.: Γ99/436

ΘΕΜΑ: Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2014 και εφεξής.

ΣΧΕΤ.: α. Εγκύκλιος 58/2012, β. το με αριθ. πρωτ. Γ99/595/17-9-2012 έγγραφο μας

Επανερχόμενοι στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας σας ενημερώνουμε ότι σταδιακά και ως 31/12/2013 θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. και τα μέλη οικογενείας τους να έχουν βιβλιάριο ασθενείας του Ο.Α.Ε.Ε..
Με την Εγκ.58/2012 του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται εκ μέρους των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι οποίες τροποποιούνται και ισχύουν ως εξής:

Τμήμα Μητρώου:
Κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. για οποιαδήποτε συναλλαγή, θα πρέπει να γίνεται ακύρωση της ασφαλιστικής ικανότητας και χορήγηση νέας μέχρι και την ημερομηνία της ακύρωσης και να σφραγίζεται το βιβλιάριο του με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ, ΣΥΝΤ/ΧΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.».
Βεβαίωση διαγραφής δεν θα χορηγείται.

Τμήμα Παροχών:
Κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. η συναλλαγή (παραλαβή δικαιολογητικών - έκδοση και οριστικοποίηση απόφασης) θα ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια θα παραπέμπεται στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να ακυρωθεί το βιβλιάριο υγείας του καθώς και η ασφαλιστική του ικανότητα και θα ενημερώνεται ότι για την επόμενη συναλλαγή του καθώς και για την έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ο.Α.Ε.Ε..
Η λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας για όσους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχουν προσέλθει μέχρι και τις 31/12/2013 θα γίνει μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ-ΙΚΑ κεντρικά.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Υποκαταστήματος να αναπαραχθεί και να αναρτηθεί σε εμφανή σημεία, τόσο στις Διοικητικές υπηρεσίες όσο και στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας.
Ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013. Επομένως από 01/01/2014 δεν θα γίνεται καμία νέα συναλλαγή με τους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε..

Από 1/1/2014 διακόπτεται η εξυπηρέτηση από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ καθώς και των μελών οικογενείας τους, όσον αφορά τη χορήγηση παροχών ασθενείας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου να τους χορηγηθεί βιβλιάριο ασθενείας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm