Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 15/11/2013
Αρ. πρωτ.: Γ99/59

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση νομοθετικής ρύθμισης, ως προς τα δικαιώματα των δικηγόρων.

Σχετικό: Το με αριθ. Πρωτ. Φ80000/οικ.30772/1782 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας γνώρισε ότι στο άρθρο 34 παρ.2 του Ν.4194/27-9-2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-13) προβλέπεται ότι: «Η είσοδος στα Υπουργεία και τα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».
Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω διάταξη αφορά όλες τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και ότι από την έναρξη ισχύος της παύουν να ισχύουν προηγούμενες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες περιορίζονται οι εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορούν να εισέρχονται οι δικηγόροι στις υπηρεσίες μας.
Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων οφείλουν να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι για γνώση και εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2013
Εμφανίσεις: 1982