Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 19/07/2013
Αρ. πρωτ.:Α11/116/2013


ΘΕΜΑ:Μέρες επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λόγω επίσχεσης εργασίας.

 

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων μας σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα ατόμων που βρίσκονται σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας απευθύναμε ερώτημα στη Διεύθυνση Ασφάλισης του ΟΑΕΔ, η οποία με το αριθ.43191/20-6­13 έγγραφο της μας ενημέρωσε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το αρθ. 20 του Ν. 1836/89 σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της εκμετάλλευσης και αδυναμίας από οποιονδήποτε λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη ή αποχής του μισθωτού από την εργασία λόγω άσκησης από αυτόν του δικαιώματος της επίσχεσης (αρθ.325 Α.Κ.), ο άνεργος μπορεί να λάβει επίδομα ανεργίας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1 του Ν.Δ.2961/54.
Η καταβολή επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με την τακτική επιδότηση ανεργίας και οι επιδοτούμενοι ασφαλίζονται για τον κλάδο ασθένειας βάσει των όσων ορίζονται από τη διάταξη του αρ. 24, παρ. 3 του Ν.Δ.2961/54 και την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συνεπώς, οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας, όπως και οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας, συνυπολογίζονται στις λοιπές ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2013
Εμφανίσεις: 2157