26 | 02 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 18/07/2013
Αρ. πρωτ.:Σ00/105/2013

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων των συνταξιούχων.

Σχετ: Η εγκ. 40/2013

Με την ως άνω εγκύκλιο, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθ. 18 του Ν. 4144/2013 , σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής - από 1/3/2013 - στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συνταξιούχων και των συζύγων τους.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών κατά το χρονικό διάστημα από την ψήφιση της διάταξης, στις 18/4/2013 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των οδηγιών με την εγκύκλιο 40/2013 (8.7.2013), αρμόδιοι για τη συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων (Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.) στις αποφάσεις συνταξιοδότησης θα είναι τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων, για όσες περιπτώσεις εστάλη ενημερωτικό σημείωμα στους συνταξιούχους από τα Τμήματα Απονομών για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να αποστείλουν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.
Η Δ/νση Εκμετάλλευσης και η Η.ΔΙ.Κ.Α. θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία πεδίου αναγραφής Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. συζύγου στα έντυπα αναγγελίας (ΔΑΝΣ και ΔΑΜ).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm