19 | 02 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 09/07/2013
Αρ. πρωτ.:  Ε40/384/2013

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π..

 

 

ΣΧΕΤ.: Εγκ. 74/2010 και τα με αριθ. Γενικά Έγγραφα Ε/40/196/2010, Ε40/463/2011 , & Ε40/740/2011

Βασική επιδίωξη και στόχος του Ιδρύματος είναι η περιστολή της εισφοροδιαφυγής και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
Για το σκοπό αυτό και επειδή μετά από αξιολόγηση των τηρούμενων στοιχείων προέκυψε υψηλό ποσοστό παραβατικότητας και εικονικών ασφαλίσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίνει αναγκαίο για την αντιμετώπιση του προβλήματος να διενεργείται κατά προτεραιότητα ουσιαστικός έλεγχος στις ανωτέρω επιχειρήσεις.
Με στοχευμένες ενέργειες και ευθύνη των προϊσταμένων των τμημάτων εσόδων, θα πρέπει να προβαίνουν στον κατά προτεραιότητα έλεγχο ενεργοποιώντας και αξιολογώντας το ανθρώπινο δυναμικό των Υποκ/των, ώστε να είναι αποτελεσματικότερο το ελεγκτικό έργο.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συμβάσεις εργασιών καθαρισμού και παροχής υπηρεσιών φύλαξης (μεταξύ εργολάβου και υπηρεσιών) που αποστέλλονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Δ/νσή μας, άμεσα μετά την διαβίβασή τους να αποτελούν βασικό αντικείμενο ελέγχου, να διασταυρώνεται το περιεχόμενο τους με τα λοιπά στοιχεία της Α.Π.Δ., να ζητούνται στοιχεία για την ελεγκτική διαδικασία, προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας, παρουσιολόγια, στοιχεία από τις συμβάσεις, εργολαβίας (αναγκαίος αριθμός εργαζομένων, ωράριο, ημέρες εργασίας κ.λ.π.).
Σε κάθε περίπτωση κατά την διενέργεια του ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη εκθέσεις ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α., Σ.Ε.Π.Ε., επιτόπιοι έλεγχοι Υποκ/τος, τυχόν καταγγελίες απασχολούμενων ή τρίτων προσώπων όπως κάθε άλλο πρόσφορο συμπληρωματικό στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στην διεκπεραίωση των ελέγχων.
Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση των προαναφερομένων με ευθύνη του Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για την αποφυγή περιπτώσεων ασφάλισης που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική απασχόληση.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm