21 | 07 | 2019

Αθήνα 14 / 3 / 2011

 

Αριθ. Πρωτ.  Α11/152

ΘΕΜΑ: « Ασφαλιστική Ικανότητα »
Με αφορμή τα ερωτήματα τόσο των ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και των Υποκ/των μας σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας με μειωμένες προϋποθέσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Επίκειται νέα νομοθετική ρύθμιση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας, από την οποία θα προκύπτει μείωση των απαραίτητων χρονικών προϋποθέσεων (ήτοι με 50 ημέρες εργασίας).
Μετά την παραπάνω τροποποίηση θα σταλούν άμεσα νέες οδηγίες.

 

Σχετικά άρθρα