26 | 05 | 2020

ΙΚΑ 28/11/2008
Μ07/513

Εγκύκλιος 110

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων (σχετικά με το Οικονομικό κίνητρο)

 

Σχετική: Η 20/2008 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στη συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου μας και κατόπιν οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το οικονομικό κίνητρο της 2/1485/0022/15-2-08 Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι υπάλληλοι απουσιάζουν με άδειες χωρίς αποδοχές (άρθρα 51 §1 και 2, 53 §1 εδάφ.1ο του Ν.3528/07).
Αντιθέτως, το εν λόγω κίνητρο θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την απουσία με γονική άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 53 § 1 εδάφ. 2ο του Ν.3528/07 των τριτέκνων και των πολυτέκνων υπαλλήλων και κατά τις λοιπές γενικές διευκολύνσεις και άδειες των υπαλλήλων.
Επίσης το οικονομικό κίνητρο θα πρέπει να καταβάλλεται και κατά την απουσία των υπαλλήλων- αθλητών με άδεια η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 § 9 του Ν.2725/99.
Η παρούσα εγκύκλιος αποτελεί απάντηση και στα τεθέντα από Μονάδες του Ιδρύματος ερωτήματα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm