22 | 08 | 2019

ΙΚΑ 29/10/2008
Ε10/19

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών και δόσεων στο Περ/κό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ηρακλείου Κρήτης και Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων Κρήτης.

 

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. 3685/20-10-08 έγγραφο Περ/κού Υποκ/τος Ηρακλείου Κρήτης


Λόγω μεταστέγασης του Περ/κού Υποκ/τος Ηρακλείου Κρήτης και του Τοπικού Υποκ/τος Καμινίων στις περιοχές Εσταυρωμένος και Αγ. Μηνά 11 αντίστοιχα, η προθεσμία καταβολής των εισφορών μηνός Σεπτεμβρίου 2008 κοινών επιχ/σεων και οικοδομοτεχνικών έργων, οικόσιτου προσωπικού και εισφορών από αναγνωρίσεις των αντίστοιχων Υποκ/των που λήγει στις 31/10/2008, παρατείνεται μέχρι την 7/11/2008.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων που έληγε την 31/10/2008.
Ομοίως, δηλώσεις μεταβολής στοιχείων εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων καθώς και αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) ασφαλισμένων και εργοδοτών, για τις οποίες οι αντίστοιχες προθεσμίες λήγουν την 31/10/2008, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι την 7/11/2008.

Σχετικά άρθρα