Εκτύπωση

ΙΚΑ 24/10/2008
Τ01/681/6

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας για την καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του τ.Τ.Ε.Α.Η.Ε που είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Ταμείου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/91).

 

Σχ.: εγκύκλιοι αρ. 33/08 & 85/15.9.08 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Με την ως άνω α΄ σχετική εγκύκλιο της Δ/σης σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3655/08 για την ένταξη από 1/6/08 του Τ.Ε.Α.Η.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Με την β΄ σχ. εγκύκλιο παρείχαμε συμπληρωματικές οδηγίες για αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις Καταστατικές διατάξεις του τ. Ταμείου.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. 85/08 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την ένταξη του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων (αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες καθώς και πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του τ. Ταμείου λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας, μετά την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης τους) που είχε υπαχθεί (έως 31/5/08) στην προαιρετική ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 344/91 και δεν συνέχισε την καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε) για χρονικές περιόδους από 1/6/08 έως 30/9/08, δόθηκε η δυνατότητα καταβολής των εν λόγω εισφορών , στα αρμόδια Υποκαταστήματα (έδρας της επιχείρησης- ή τόπου κατοικίας, ανά κατηγορία) χωρίς επιβολή προσθέτων τελών εφόσον καταβληθούν έως 31/10/08.
Ωστόσο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ορισθείσα στην ως άνω εγκύκλιο διαδικασία δημιουργίας υποφακέλου, από τους υπαλλήλους του τ. Ταμείου και η αποστολή τους στα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνέχιση πλέον της καταβολής εισφορών προαιρετικής ασφάλισης υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.Τ.Ε.Α.Η.Ε), η προαναφερθείσα ημερομηνία για την καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.344/91 παρατείνεται μέχρι 31/12/08 χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2008
Εμφανίσεις: 2913