28 | 05 | 2020

ΙΚΑ 28/07/2008
Α11/190

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68

 

Θέμα: Ένταξη του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08, τεύχος Α’)

 

Σας κοινοποιούμε τις παραπάνω σχετικές διατάξεις και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08, τεύχος Α’) από 1η Αυγούστου 2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Από την ημερομηνία αυτή οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού.
Επομένως, δικαιούνται και αυτοί τις παροχές σε είδος και τις παροχές σε χρήμα όπως και οι ασφ/νοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις. Εκτός από το ατύχημα για το οποίο είναι ασφ/νοι στο κλάδο Σύνταξης.
Εάν κάποιος ασφ/νος προσκομίσει γνωμάτευση ανικανότητας με κάκωση που αφορά ατύχημα θα πληρωθεί με τις προϋποθέσεις της κοινής νόσου και όχι βάσει ατυχήματος εργατικού ή μη.
Οι ασφ/νοι του ΤΑΠΕΑΠΙ, όσον αφορά την έκδοση και θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους θα πρέπει να απευθυνθούν στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους στο Τμήμα Μητρώου για να απογραφούν όσοι δεν έχουν απογραφεί και να εκδοθεί και το βιβλιάριο ασθενείας τους.
Τα βιβλιάρια ασθενείας τους (του τ.ΤΑΠΕΑΠΙ) είναι θεωρημένα μέχρι 31/12/2008. Όταν οι ασφαλισμένοι (του τ.ΤΑΠΕΑΠΙ) θα προσέλθουν στα Τμήματα Μητρώου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εκδίδετε βιβλιάρια ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα θεωρείτε τα βιβλιάριά τους από 1/8/2008 έως 28/2/2009, χωρίς να ζητάτε χρονικές προϋποθέσεις.
Και εφόσον έχουν (60) ημέρες εργασίας θα μπορούν να θεωρήσουν το βιβλιάριο ασθενείας τους από 1/3/2009-28/2/2010 όπως και των μελών οικογενείας τους εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 33 του Α.Ν.1846/51.
Για την απεικόνιση των ημερών εργασίας θα προσκομίζουν βεβαιώσεις εργοδότη από το τέως ΤΑΠΕΑΠΙ.
Όλες οι παροχές και σε είδος και σε χρήμα χορηγούνται από το Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του ασφ/νου.
Όσον αφορά τις παροχές σε χρήμα και ειδικότερα το επίδομα ασθένειας, για την επιδότησή τους μέχρι 182 ημέρες για την ίδια πάθηση ή διαφορετικές παθήσεις μέσα στο χρόνο, απαιτούνται (100) εκατό ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή 15μηνο μέχρι 31/12/2008, από 1/1/2009 θα απαιτούνται (110) εκατόν δέκα ημέρες εργασίας και για το 2010 (120) εκατόν είκοσι ημέρες εργασίας ότι θα ισχύσει και για τους ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του παραπάνω νόμου εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 


 

Ν.3655/3-4-08

(ΦΕΚ 58, τεύχος Α’)


¶ρθρο 4 παρ.3


3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος.
6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm