31 | 05 | 2020

ΙΚΑ 27/02/2008

Γ99/1/37

 

Θέμα: Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:
Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα που έχουν σύμβαση με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών. Κατ’ εξαίρεση, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις:

α) ……………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………
γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ..

Κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων, μέχρι τροποποιήσεως της σχετικής διάταξης και αφού από το λογισμικό του Ο.Π.Σ. υπήρχε η δυνατότητα, παρασχέθηκε η ευχέρεια και στους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων να καταβάλλουν τρέχουσες εισφορές σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που είναι ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αυτές αφορούν οικοδομοτεχνικά έργα απογεγραμμένα σε άλλο Υποκ/μα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Για την δυνατότητα αυτή, είχαν δοθεί οδηγίες με το Γενικό Έγγραφο Ε41/169/15-5-07.
Δια του παρόντος παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταβολής τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα και σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) μόνο όμως όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που ο ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και γίνεται χρήση του Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.
Έτσι, οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να καταβάλλονται :

1. Στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που είναι απογεγραμμμένα τα οικοδομοτεχνικά έργα.
2. Σε όλα τα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.).
3. Σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες), μόνον όταν ο Αριθμός Μητρώου του οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΜΟΕ) αποτελείται από δέκα ψηφία (δεκαψήφιος), δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων κατά την ενημέρωση των εργοδοτών να επισημαίνεται ότι η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω τραπεζών αφορά μόνο τους δεκαψήφιους ΑΜΟΕ και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

 

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων ανακοινώνει ότι :

Οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων (ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ιδιωτικών τεχνικών έργων, Δημοσίων έργων) μπορούν να καταβάλλονται και σε Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας (τράπεζες) εφ΄ όσον πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα των οποίων ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.Ο.Ε.) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κατά την πληρωμή πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm