22 | 08 | 2019

ΙΚΑ 27/12/2007

Γ.Ε.: Ε40/275


Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (04) – καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες – καθαριστές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατέχουν θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

 

Το Ε40/165/31-7-07 έγγραφό μας.


Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των περί του θέματος εργαζομένων.
Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Σχολικές Επιτροπές – Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων) στην υποβολή Δελτίων Μεταβολής Ασφάλισης Α.Π.Δ., Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (04), καταβολή εισφορών κ.λ.π., η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εκ μέρους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας έως 30/4/2008 χωρίς την επιβολή επιβαρύνσεων.
Η παράταση της προθεσμίας ισχύει και για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών χωρίς υπολογισμό προσθέτων τελών.

Σχετικά άρθρα