31 | 05 | 2020

ΙΚΑ 15/05/2007

Γ.Ε.:Ε41/169/15-5-2007


Θέμα: Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:
Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα πού έχουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διενέργεια εισπράξεων και Πληρωμών. Κατ ’εξαίρεση πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις:

α) ……………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………
γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ.

Επειδή η εξαίρεση για τα οικοδομικά έργα από το να πραγματοποιείται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, πέραν των υποκαταστημάτων απογραφής των έργων και σε άλλα υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. ( όπως συμβαίνει για τις καταβολές των εισφορών αυτών όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις ) δημιούργησε στην πράξη πολλά προβλήματα.
Επειδή ο αριθμός των υποκαταστημάτων που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. είναι πλέον μεγάλος και από το λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των εισφορών για οικοδομικά ή τεχνικά έργα σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αφορούν οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ,κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι τροποποίησης της σχετικής διάταξης θα πρέπει:
Όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ να δέχονται από εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων , καταβολές τρεχουσών εισφορών , ακόμη και αν αφορούν απογεγραμμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
Ευνόητο είναι ότι , πριν την σύνταξη πράξεως επιβολής εισφορών σε βάρος εργοδότη οικοδομικών ή τεχνικών έργων , για ποσό οφειλής που προκύπτει από την χειρόγραφη οικοδομική πινακίδα, θα πρέπει να ελέγχεται και η ηλεκτρονική πινακίδα, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν καταβολή των εισφορών αυτών σε άλλο υποκατάστημα .
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι , η κατά τα ανωτέρω καταβολή εισφορών για τα οικοδομικά και τεχνικά έργα δεν μπορεί να γίνεται σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα ( τράπεζες κ.λ.π. ) παρά μόνο σε υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm