29 | 05 | 2020

ΙΚΑ 02/05/2007

Γ.Ε.: Α11/3/12/2-5-2007

Εγκύκλιος63


Θέμα: Μείωση ασφ/κών εισφορών Παλινοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06) σύμφωνα με την οποία η ισχύς της διάταξης του εδαφίου α΄ της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2556/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του Ν.2790/2000 επεκτείνεται μέχρι 31/12/2008.
Ως εκ τούτου μειώνονται κατά 50% οι κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας για την ανέγερση πρώτης κατοικίας των παλινοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, συνολικής επιφανείας χώρων κύριας χρήσης μέχρι 120 τ.μ. λόγω προσωπικής απασχόλησής τους, εφ΄ όσον εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/2008.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο της Διοίκησης 43/2000.

 


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3518/2006
ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06
ΑΡΘΡΟ 74


2. Η ισχύς της διάταξης του εδαφίου α΄ της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2556/97, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), επεκτείνεται μέχρι 31/12/2008.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm