27 | 01 | 2020

ΙΚΑ 02/05/2007

Γ.Ε.:Α32/1200Α/2-5-2007


Θέμα: Αναγνώριση χρόνου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

 

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιος 38/2007.


Σε συνέχεια της εγκυκλίου 38/2007 σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3385/05 (ΦΕΚ 210/19-8-05 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 30 παρ.2 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/21-12-06 τ.Α΄) σχετικά με την «Αναγνώριση χρόνου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος», οι οποίες εκ παραδρομής δεν κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω εγκύκλιο.

 Ν. 3385/2005
¶ρθρο 8
Αναγνώριση χρόνου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος


Κατ΄ εξαίρεση, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης, διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 62 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165Α΄) εισφορών, ο χρόνος απασχόλησης στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος πριν το έτος 1983, με την προϋπόθεση υπαγωγής κατά το χρονικό διάστημα πριν το ανωτέρω έτος στη μικτή ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για δε το μεταγενέστερο στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Ο κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τον απαιτούμενο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος χρόνο, με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού.

 N. 3518/2006
¶ρθρο 30


1. ……………………………………………………………………………
2. Το άρθρο 8 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :

¶ρθρο 8
Αναγνώριση χρόνου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος


Κατ΄ εξαίρεση, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης, διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 62 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165Α΄) εισφορών, ο χρόνος απασχόλησης στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος πριν την 1/10/1984, με την προϋπόθεση υπαγωγής κατά το χρονικό διάστημα πριν το ανωτέρω έτος στη μικτή ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για δε το μεταγενέστερο στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Ο κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τον απαιτούμενο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος χρόνο, με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού.
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν.3385/2005 (ΦΕΚ 210Α΄).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm