13 | 11 | 2019

ΙΚΑ 02/05/2007

Γ.Ε.: Α11/3/12/2-5-2007


Θέμα: Ασφαλιστική ικανότητα συντ/χων λόγω θανάτου.

 

Σχετ: α) Τα Α11/3/16/7-6-05 και Α11/45/10-3-06 Γενικά Έγγραφά μας.
β) Το 095/32/17-4-07 έγγραφο του Ο.Π.Σ.


Σε συνέχεια των (α) σχετικών Γενικών Εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι, η ασφαλιστική ικανότητα στους δικαιούχους σύνταξης θανάτου, λόγω των περιπτώσεων αλλαγής της οικογενειακής κατάστασής τους ή της απόκτησης πρωτότυπου δικαιώματος ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, θα χορηγείται σε ετήσια βάση.
Στις περιπτώσεις, συζύγων συν/χων λόγω θανάτου που υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται μέχρι τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm