02 | 04 | 2020

ΙΚΑ 31/01/2007

Σ40/316/31-1-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19


Θέμα: Συνταξιοδότηση ΕΤΕΑΜ, λόγω γήρατος, σε μητέρες με ανάπηρα παιδιά και συζύγους αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, με 7500 ημέρες εργασίας.


Σχετ: Οι αρ.56/05, 9/06 εγκύκλιοι


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 Α΄/21-12-06) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
Με την 56/05 εγκύκλιο διευκρινίσαμε ότι οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3232/04, περί συνταξιοδότησης των μητέρων ασφαλισμένων που έχουν ανάπηρα παιδιά και ασφαλισμένων που έχουν σύζυγο ανάπηρο, εφόσον συμπληρώνουν 7500 ημέρες εργασίας ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, δεν ισχύουν στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και στους ασφαλισμένους σε φορείς επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
Έτσι, στην περίπτωση που ασφαλισμένος, μετά την ισχύ των διατάξεων υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΜ και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον κύριο φορέα με τις παραπάνω προϋποθέσεις όπως ισχύουν σήμερα, εφόσον συμπληρώνει 7500 ημέρες εργασίας στην επικουρική ασφάλιση, θα συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξάρτητα από ηλικία και χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπόκειται στους περιορισμούς της
παρ.2 του άρθρου 8 του ΠΔ 995/80 και θα επέρχεται μείωση στο ποσό της σύνταξης κατά τα ποσοστά που λείπουν μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται στο ΕΤΕΑΜ οι οδηγίες της εγκ.87/04 & 9/07.
Εκκρεμείς αιτήσεις, υποβληθείσες πριν την ισχύ των παραπάνω διατάξεων, μπορούν να κριθούν με τις διατάξεις αυτές και εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με οικονομικά αποτελέσματα από της δημοσίευσης των διατάξεων (21/12/06).

 Ν.3518
¶ρθρο 58 παρ.5


Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ασφαλισμένους σε φορείς επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm