Εκτύπωση

ΙΚΑ 12/01/2007

Αριθ. Πρωτ.: Π 12/13/12-1-2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8

 

Θέμα: Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

 

Με την 11-4-06 Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Γ.Σ.Σ.Ε) – διετούς ισχύος – και την 14/13-4-06 πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/9/06 μέχρι 30/4/07 σε 27,96 € και από 1/5/07 μέχρι 31/12/07 σε 29,39 €.
Συνεπώς, το εφάπαξ βοήθημα τοκετού παραμένει στο ποσό των 838,80 € (27,96 Χ 30 = 838,80) μέχρι 30/4/07 και από 1/5/07 μέχρι 31/12/07 στο ποσό των 881,70 € (29,39 Χ 30 = 881,70).

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 2621