18 | 08 | 2019

ΙΚΑ 17/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19

 

Θέμα: Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

 

Με την από 11-4-06 Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Γ.Σ.Σ.Ε) (διετούς ισχύος) και την 14/13-4-06 πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1-1-06 μέχρι 31-8-06 σε 27,18€ και από 1-9-06 μέχρι 31-12-06 σε 27,96€.

Συνεπώς το εφάπαξ βοήθημα τοκετού, διαμορφώνεται από 1-1-06 στο ποσό των 815,40€ (27,18 Χ 30 =815,40) και από 1-9-06 στο ποσό των 838,80€ (27,96Χ30=838,80).

Για τους τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί από 1-1-06 μέχρι τη λήψη της παρούσας για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των 792,30€,θα καταβληθεί η διαφορά εφόσον ζητηθεί.

Σχετικά άρθρα