25 | 02 | 2020

ΙΚΑ 08/02/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

 

Θέμα: Αύξηση του ποσού του αντιτίμου τροφής των φυματικών (άρθρο 31 παρ.5α περ.α΄ του ΑΝ 1846/51

 

ΣΧΕΤ: Η αρ.5/2005 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κοινοποιείται για γνώση και εφαρμογή, η με αριθμό 8/Συν.2/30-1-06 απόφαση του ∆.Σ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία καθορίστηκε για το έτος 2006 σε εξακόσια τριάντα (630) ΕΥΡΩ μηνιαίως το αντίτιμο τροφής των φυματικών. Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις ,για τη χορήγηση του παραπάνω βοηθήματος, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τη αρ.36/97 ανακεφαλαιωτική εγκύκλιο μας.

 


 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ Ι.Κ.Α 2/30-1-2006

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

………………………………………………………………………………………..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει το αντίτιμο τροφής των φυματικών για το έτος 2006 στο ποσό των 630 ΕΥΡΩ.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm