19 | 07 | 2019

Ασφαλιστικές κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων.
(όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/1992)


Για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν δέκα (10) ασφαλιστικές κατηγορίες από τις οποίες οι δύο (2) είναι προαιρετικές ( Υπουργική απόφαση Φ35/346/24.4.2002 ) .
Ο νεοεγγραφόμενος στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) κατατάσσεται υποχρεωτικά στην Ε ασφαλιστική κατηγορία όπου παραμένει ένα έτος.

Από την 1η όμως του επόμενου έτους, εκείνου στο οποίο συμπλήρωσε τον χρόνο κατατάσσεται στη Στ κατηγορία όπου μετά τη συμπλήρωση -5- ετών παραμονής , κατατάσσεται στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία όπου μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών παραμονής κατατάσσεται στην Η όπου παραμένει μέχρι την συνταξιοδότησή του , εφόσον ο ίδιος με αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε προαιρετική κατηγορία.
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-01-2005 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

Α/ΑΑΣΦ.
ΚΑΤ.
ΚΛΑΔ. ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΣΥΝΟΛΟ
1Α42,0061,00103,00
2Β60,0061,00121,00
3Γ78,0061,00139,00
4Δ96,0061,00157,00
5Ε127,0061,00188,00
6ΣΤ146,0061,00207,00
7Ζ179,0061,00240,00
8Η220,0061,00281,00
9Θ332,0061,00393,00
10Ι405,0061,00466,00Ύστερα από την αύξηση των εισφορών το δικαίωμα εγγραφής αυξάνεται ως εξής :
Το διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης της Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας 2 Χ 42,00 = 84,00 €.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1902/90 όταν γίνεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών οι καθυστερούμενες εισφορές αναπροσαρμόζονται αυτόματα στο ύψος του ασφαλίστρου κατά τον χρόνο καταβολής.
Επομένως από 1/01/2005 οι ασφαλιστικές εισφορές οποιασδήποτε χρονικής περιόδου , θα εισπράττονται με το νέο ασφάλιστρο και θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη καθυστερήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3232/2004.
Οι εισφορές χρονικής περιόδου μέχρι 31/12/2004 που έχουν καταβληθεί με το παλαιό ασφάλιστρο και τις νόμιμες επιβαρύνσεις θεωρούνται ως καλώς εισπραχθείσες και δεν αναζητούνται διαφορές.
Για τις εισφορές από 1-01-2005 που έχουν εισπραχθεί με το παλαιό ασφάλιστρο θα αναζητηθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ παλαιού και νέου ασφαλίστρου.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16