Εκτύπωση

Αθήνα, 24/05/2019

Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.292/638501/2019

ΕΦΚΑ. 26

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Κατηγορίες Ασφαλισμένων
Εμφανίσεις: 210