19 | 08 | 2019

Αθήνα, 21/03/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:17

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών

 

ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 – 6 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α΄/2017). 2. Οι διατάξεις της παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Τ.Α΄/2012).

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16