Εκτύπωση

ΙΚΑ.: Υπολογισμός σύνταξης

Η λειτουργία του εργαλείου "Υπολογισμός Βασικού Ποσού Σύνταξης" αναστέλλεται διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02, επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Σχετική εγκύκλιος 120/2004

Οδηγός αναζήτησης προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Υπολογισμός Βασικού Ποσού

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για χορήγηση Σύνταξης

Γήρατος

Αναπηρίας

Θανάτου

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Ασφαλισμένων ΙΚΑ