17 | 07 | 2018

Αθήνα 06/04/2016
Αρ. πρωτ.: 626


ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίων από excel.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αρχιτέκτονας με έδρα την οικία του και τζίρο κάτω των € 10.000,00 ετησίως, επιθυμεί να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια από excel, όπου θα τηρεί αρχείο με αρίθμηση ανά ημερομηνία χωρίς να τηρεί χειρόγραφο μπλοκάκι.
Ρωτάει εάν κάτι τέτοιο είναι νόμιμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε έγγραφο, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης (βάσει των άρθρων 9 και 12 του Ν.4308/2014 ), θεωρείται νόμιμο παραστατικό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο εκδίδεται.

Σχετικά άρθρα