17 | 07 | 2018

Αθήνα 14/03/2017
Αρ. πρωτ.:
431


ΘΕΜΑ: Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ποιο είναι το πρότυπο Ισολογισμού Περάτωσης Εκκαθάρισης (τελικός ισολογισμός) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΕΣ) με απλογραφικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όλες τις οντότητες και ανεξάρτητα του αν ισχύει η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι, καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του Ν. 4308/2014. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Σχετικά άρθρα