16 | 07 | 2018

Αθήνα 18/11/2016
Αρ. πρωτ.: 2252


ΘΕΜΑ:  Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα με μορφή ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και υπηρεσίες parking αυτοκινήτων.

Ερωτήσεις:

Οι υπηρεσίες parking όταν διαρκούν μερικές ημέρες, για τις οποίες εισπράττω τα χρήματα πριν ή μετά, είναι δικαίωμα ή παροχή υπηρεσίας και πότε εκδίδω το Φορολογικό στοιχείο;
Οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων (rent a car) όταν διαρκούν μερικές ημέρες ή και εβδομάδες, και εισπράττω τα χρήματα πριν ή μετά είναι δικαίωμα ή παροχή υπηρεσίας και πότε εκδίδω το φορολογικό στοιχείο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω δραστηριότητες από πλευράς επιχειρηματικής ουσίας αφορούν συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 11 2(β) και 13 (δ) του Ν. 4308/2014 , κατά περίπτωση.
Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικά άρθρα