23 | 05 | 2018

Αθήνα 31/08/2016
Αρ. πρωτ.: 1684


ΘΕΜΑ: Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 1 παράγραφο 2γ δηλ. (Ο.Ε, Ε.Ε και Ατομικές επιχειρήσεις) με απλογραφικά βιβλία πέρα από την κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν υποχρέωση να συντάξουν και ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 , οι μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1, παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29 (πληροφορίες Προσαρτήματος). Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να παρατίθενται επί της συντασσόμενης κατάστασης αποτελεσμάτων και όχι ως ξεχωριστή ενότητα (Προσάρτημα).

Σχετικά άρθρα