15 | 08 | 2018

Αθήνα 18/01/2016
Αρ. πρωτ.:
6


ΘΕΜΑ:
Επιστροφή πιστωτικού ΦΠΑ επιχείρησης – Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 7 παρ.2 περ.δ’ του ν. 3888/2010.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Περίληψη : Η επιχείρηση, η οποία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (περαίωση φορολογικών υποθέσεων) και έλαβε επιστροφή ΦΠΑ 90% σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/2004, σε περίπτωση κατά την οποία μετά την περαίωση που επακολούθησε της επιστροφής, η Δ.Ο.Υ. πληροφορήθηκε ότι στις χρήσεις που αφορά η περαίωση η επιχείρηση είχε λάβει εικονικό φορολογικό στοιχείο, οφείλει, να επιστρέψει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.2 του ν. 3888/2010, το σύνολο του ληφθέντος ποσού εντός μηνός από την ημερομηνία καταβολής του, δεν τίθεται δε ζήτημα επιστροφής στην επιχείρηση ούτε του υπολοίπου ποσοστού 10%. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 2859/2000Α34Π1, Ν 2859/2000Α34Π11, Ν 2859/2000Α38Π1, Ν 3888/2010Α7Π2
Λήμματα : ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16