20 | 06 | 2018
Τίτλος : Δυνατότητα απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) αλλοδαπού Δημοσίου (Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν) κατά την αγορά ακινήτου για στέγαση της Πρεσβείας του.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Περίληψη : Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αλλοδαπό Δημόσιο (Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν) για την αγορά τμήματος ακινήτου από τον κατασκευαστή, για την στέγαση των γραφείων της Πρεσβείας του, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 περ. στ’, υποπερ. αα’ του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000, λαμβανομένης εν προκειμένω υπόψη και της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας εκ μέρους και του Πακιστάν (πλειοψ). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια από την 102/2016 Γνωμ. του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Διατάξεις : Ν 90/1975Α32, ΝΔ 503/1970Α1, ΝΔ 503/1970Α23, Ν 2859/2000Α2, Ν 2859/2000Α5, Ν 2859/2000Α6, Ν 2859/2000Α27, Οδηγ ΙΑ2006/112/ΕΚ.Α151

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16