23 | 05 | 2018

Αθήνα 04/10/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1144
 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190).

 

Άρθρο 1
Ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση


Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παρόντος δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. α΄ και 2.1, σε συνδυασμό με το Τμήμα 1 περίπτ. η΄ και Τμήμα 3 παρ. 3 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4428/2016, ορίζονται ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΠΣΑΑ) ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ

Έτος αναφορικά με το οποίο διενεργείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών

1

Ανγκουίλα

Anguilla

5 Μαΐου 2017

2016

2

Αργεντινή

 

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

3

Αυστραλία

Australia

22 Δεκεμβρίου 2016

2017

4

Μπαρμπάντος

Barbados

*

2017

5

Μπελίζε

Belize

7 Αυγούστου 2017

2017

6

Βερμούδες

Bermuda

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

7

Βραζιλία

Brazil

5 Μαΐου 2017

2017

8

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

British Virgin Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

9

Καναδάς

Canada

5 Μαΐου 2017

2017

10

Νήσοι Κάιμαν

Cayman Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

11

Κίνα

China

7 Αυγούστου 2017

2017

12

Κολομβία

Colombia

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

13

Νήσοι Κουκ

Cook Islands

1 Ιανουαρίου 2018**

2018

14

Κόστα Ρίκα

Costa Rica

7 Αυγούστου 2017

2017

15

Φερόες Νήσοι

Faroe Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

16

Γροιλανδία

Greenland

22 Δεκεμβρίου 2016

2017

17

Γκέρνζι

Guernsey

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

18

Ισλανδία

Iceland

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

19

Ινδία

India

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

20

Ινδονησία

Indonesia

7 Αυγούστου 2017

2017

21

Νήσοςτου Μαν

Isle of Man

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

22

Ιαπωνία

Japan

5 Μαΐου 2017

2017

23

Τζέρζι

Jersey

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

24

Νότια Κορέα

Korea

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

25

Μαλαισία

Malaysia

1 Ιανουαρίου 2018

2018

26

Μαυρίκιος

Μauritius

22 Δεκεμβρίου 2016

2017

27

Μεξικό

Mexico

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

28

Μοντσεράτ

Montserrat

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

29

Ναουρού

Nauru

*

2017

30

Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)

Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

31

Νέα Ζηλανδία

New Zealand

7 Αυγούστου 2017

2017

32

Νορβηγία

Norway

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

33

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Saint Vincent and the Grenadines

1 Ιανουαρίου 2017

2017

34

Σαμόα

Samoa

7 Αυγούστου 2017

2017

35

Σεϋχέλλες

Seychelles

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

36

Σινγκαπούρη

Singapore

7 Αυγούστου 2017

2017

37

Νότια Αφρική

South Africa

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

38

Νήσοι Τερκ και Κάικος

Turks and Caicos Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

39

Ουρουγουάη

Uruguay

5 Μαΐου 2017

2017

 

* Η εν λόγω δικαιοδοσία πληροί τις προϋποθέσεις του Τμήματος 7. παρ. 2.1 της ΠΣΑΑ, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί, έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, στον κατάλογο που τηρεί η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης, δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ΠΣΑΑ.

** Ημερομηνία κατά την οποία η ΠΣΑΑ θα τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή για την εν λόγω δικαιοδοσία, δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 2.1 αυτής. Δεν έχει συμπεριληφθεί, έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, στον κατάλογο που τηρεί η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης, δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ΠΣΑΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16