17 | 07 | 2018

Αθήνα 5/09/2017
Αρ. πρωτ.: 29727


ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ..

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 135/2017 γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με το εάν, τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε άμεσα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωσή τους και ομοιόμορφη εφαρμογή.


 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16