21 | 05 | 2018

Αθήνα 21/07/2017
Αρ. πρωτ.: 1115084


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση εκτελεστικού Κανονισμού 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών - Παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών.

 

Σχετ.: (α) Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1084243 ΕΞ 2016/01-06-2016 διαταγή της Δ.Τ.Δ. («Θέσπιση συστήματος έκδοσης εγγράφων επιτήρησης ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα»).
(β) Το αρ. πρωτ. 75241/06-07-2017 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.
(γ) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1092 σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/670.
(δ) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/670.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1092 της Ε. Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών», ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από 11/07/2017.

Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Πεδίο εφαρμογής

1.α. Ο τροποποιούμενος Κανονισμός (στο εξής «Κανονισμός») ισχύει για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε. Ένωση των προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που υπάγονται στους ακόλουθους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας - ΣΟ (Παράρτημα Ι του κοινοποιούμενου Κανονισμού), για εισαγωγές των οποίων το καθαρό βάρος υπερβαίνει τα 2 500 kg χωριστά για κάθε κωδικό TARIC και τα 5 000 kg για κάθε επιμέρους κωδικό TARIC που υπόκειται σε προηγούμενη επιτήρηση και εμπίπτει στην κλάση 7318 του εναρμονισμένου συστήματος.
 

7207 11 14 7213 7220 7227 7305 7307 93 19 7318 15 58 7318 16 92
7208 7214 7221 7228 7306 7307 99 80 7318 15 68 7318 16 99
7209 7215 7222 7229 7307 19 10 7318 12 90 7318 15 82 7318 19 00
7210 7216 7223 7301 7307 23 7318 14 91 7318 15 88 7318 21 00
7211 7217 7225 7302 7307 91 00 7318 14 99 7318 15 95 7318 22 00
7212 7219 7226 7304 7307 93 11 7318 15 42 7318 16 40


1.β.Στις διατάξεις του Κανονισμού δεν εμπίπτουν τα ανωτέρω προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε. Ένωση των προϊόντων του Κανονισμού υπόκειται στην προσκόμιση εγγράφου επιτήρησης (Παράρτημα Ι Καν. (ΕΕ) 2015/478) που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους (Παράρτημα ΙΙ κοινοποιούμενου Κανονισμού) και το οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση. Επισημαίνεται ότι η περίοδος ισχύος του εγγράφου επιτήρησης καθορίζεται σε τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσης διάρκειας, για τα έγγραφα επιτήρησης που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.

3. Έγγραφο επιτήρησης

- Κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο επιτήρησης αντιστοιχεί σε έναν κωδικό εμπορεύματος, ενώ απαιτείται η προσκόμιση ξεχωριστών εγγράφων επιτήρησης σε περίπτωση διαφορετικών κωδικών στο ίδιο τιμολόγιο.
- Κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο επιτήρησης δύναται να καλύψει περισσότερες από μία εισαγωγές για έναν κωδικό εμπορεύματος εφόσον, η ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το έγγραφο επιτήρησης υπερβαίνει τη συνολικά εισαγόμενη ποσότητα.
- Η τιμή μονάδας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η συναλλαγή δύναται να αποκλίνει από την τιμή που αναγράφεται στο έγγραφο επιτήρησης κατά ποσοστό μικρότερο από 5 % προς τα πάνω ή προς τα κάτω, χωρίς να εμποδίζει τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων.
- Η συνολική ποσότητα των προϊόντων για εισαγωγή δύναται να υπερβαίνει την ποσότητα που αναγράφεται στο έγγραφο επιτήρησης κατά ποσοστό μικρότερο από 5 %, χωρίς να εμποδίζει τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων.
- Οι ανωτέρω προβλεπόμενες αποκλίσεις υπολογίζονται ανά κωδικό προϊόντος και σε καμία περίπτωση βάσει του μέσου όρου τιμών/ποσοτήτων των διαφορετικών κωδικών που αναγράφονται σε ένα τιμολόγιο.

Βάσει των ανωτέρω, οι τελωνειακές αρχές κατά τις εισαγωγές προϊόντων του Κανονισμού συμπληρώνουν τις θέσεις 16 έως 20. Επισημαίνεται ότι στη θέση 1 της στήλης 17 αναγράφεται η εκάστοτε διαθέσιμη ποσότητα και στη θέση 2 της στήλης 17 αναγράφεται η εκάστοτε καταχωρισθείσα/ διασαφησθείσα ποσότητα.

4. TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον κοινοποιούμενο Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο TARIC (κωδικός μέτρου CD 022) και συνδεδεμένο με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής του.
Ο κωδικός πιστοποιητικού για τη δήλωση του εγγράφου επιτήρησης στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι ο Ι 004.

5. Αρμόδια Αρχή έκδοσης του Εγγράφου Επιτήρησης

Στην Ελλάδα, το απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο επιτήρησης εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων, Τμήμα Β’ Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών (ταχ/κή δ/νση: Κορνάρου 1, 105 63, Αθήνα, τηλ.: 210-3286041/43, Φαξ: 210-3286094, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επισημαίνεται ότι από 11/07/2017 είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για έκδοση εγγράφου επιτήρησης με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τέλος, με την παρούσα διαταγή της Υπηρεσίας μας καταργείται η ανωτέρω υπό στοιχείο (α’) σχετική διαταγή της ΔΤΔ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16