feed-image Ροή Ειδήσεων
18 | 01 | 2018

ΚΦΑΣ

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 1001759/2018. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών. 15 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1217/2017. Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ. 29 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 133473/2017. Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του N . 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445). 13 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1170/2017. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β΄ 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1167412/2017. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)». 10 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1140/2016. Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του N. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως πρ 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1130/2017. Καθορισμός της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δη 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1133/2017. Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων κα 06 Σεπτεμβρίου 2017
ΚΥΑ 86437/2017. Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)» 29 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ 83942/2017. Οδηγίες εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)". 28 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1102975/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.). 18 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 64759/2017. Διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 45231/17 "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)". 15 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 42059/2017. Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του N .4308/2014. 12 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 17730/2017. Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του N . 4446/2016 (Α΄ 240). 18 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1021836/2017. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1018794/2017. Παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) σύμφωνα με το Ν.4446/2016. 14 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1019/2017. Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β΄3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.. 08 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 89/2017. Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα. 03 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1105/2016. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013. 21 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1075807/2016. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει Ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4337/2015. 23 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1057/2016. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου. 16 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1051/2016. Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 04 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068072/2016. Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (N . 4308/2014). 28 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1052987/14. Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859/2000). 31 Μαρτίου 2014
ΣΛΟΤ 431/2016. Έκδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 05 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1267/2015. Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1137542/2015. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων. 05 Οκτωβρίου 2016
Οι υποχρεώσεις των αγροτών σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις από πλευράς ΚΦΑΣ 25 Μαρτίου 2014
ΠΟΛ. 1078/14. Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 17 Μαρτίου 2014
ΥΠΟΙΚ 1043447/14. Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.». 11 Μαρτίου 2014