feed-image Ροή Ειδήσεων
15 | 12 | 2017

ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1182/2017. Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Πε 06 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1176201/2017. Παροχή οδηγιών για την μηχανογραφική συμπλήρωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα Ειδικά Καθεστώτα πλην της Διαμετακόμισης. 04 Δεκεμβρίου 2017
Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2017 13 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1134/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ. 29 Αυγούστου 2017
NOMOΣ 4484/2017. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις. 02 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1119/2017. «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσxεδίου αριθ. Ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροπ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1107/2017. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 9/2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή. 23 Ιουλίου 2017
NOMOΣ 4472/2017. Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1070/2014. Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2017. 05 Μαΐου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1062442/2017. Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου. 11 Μαΐου 2017
ΠΟΛ. 1053/2017. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1130/2016. 08 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1052/2017. Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. 08 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1153/2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε 14 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1152854/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 30 Οκτωβρίου 2016
ΠΟΛ. 1155/2016. Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του άρθρου 58Α του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) και ισχύει. 14 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1125216/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1127299/2016. Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1126381/2016. Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122752/2016. Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης. 26 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1114220/2016. Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό. 06 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1111799/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 06 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1109787/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης. 08 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1101/2016. «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» 15 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1084/2016. Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». 30 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1093/2016. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS). 30 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1094040/2016. Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία. 27 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1082463/2016, Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 01 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1083163/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 01 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1065/2016. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016). 01 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1063/2016. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 30 Μαΐου 2016