feed-image Ροή Ειδήσεων
18 | 01 | 2018

Αναπτυξιακά

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1219/2017. Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 02 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1215/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». 29 Δεκεμβρίου 2017
ΚΥΑ. 2/90964/2017. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης. 15 Δεκεμβρίου 2017
KYA. 2/85835/2017. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017. 26 Νοεμβρίου 2017
NOMOΣ 4501/2017. Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις 22 Νοεμβρίου 2017
KYA. 37348/619/2017. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. 07 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 0001695/2017. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. 16 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 118699/2017. Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του N . 4399/2016. 10 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 3885/2017. Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4474/2017 26 Οκτωβρίου 2017
NOMOΣ 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ. 1104/2017. Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. 19 Ιουλίου 2017
ΥΠΑΝΑΠ. 62588/2017. Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του N .4442/2016 12 Ιουνίου 2017
ΥΠΕΣΩΤ. 5951/2017. Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο. 05 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 45/2017. Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. 07 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4122/217. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπο 20 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 3634 & 3625/2017. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3380) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016» και «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 08 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1010515/2017. Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2017. 31 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 7857/2017. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016», όπως ισχύει. 25 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2961-10/2017. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. 25 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 7264/2017. Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των δ 25 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4742/2017. Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις τ 24 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 0001883/2016. Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008. 06 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 133583/2016. Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και 31 Δεκεμβρίου 2016
ΚΥΑ 185706/1923/2016. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 54 Β/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 22 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 108621/2016. Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 30 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 108612/2016. Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζετ 30 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 106688/2016. Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» 20 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 108646/2016. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016. 03 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 108644/2016. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. 30 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4203/13. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις 06 Δεκεμβρίου 2013